Virtuálna registračná pokladnica FS SR

Hromadné pridávanie položiek tovaru/služby do VRP

importom XML súboru