... rôzne návody ...

Pre správne naimportovanie bankového výpisu do účtovného programu1) je v prvom rade dôležité mať správne definovaný tzv. "homebanking". V programe sa nastavuje služba homebankingu podľa toho, v akých formátoch bankové výpisy príslušná banka exportuje.

V prípade Tatra banky sú to napr. formáty ABO/GPC, clearing, prípadne Multicash. Nižšie je uvedené nastavenie pre formáty ABO a clearing.

 

1) vo všetkých návodoch: účtovný program = POHODA komplet

a) nastavenie homebankingu (Tatra banka) - formát ABO

b) nastavenie homebankingu (Tatra banka) - formát clearing

Home > Návody > Nastavenie homebankingu