Dnes 02.08. 2015 som realizoval upgrade Windovs 8.1 na Windovs 10. Inštalácia prebehla bez problémov a na mojom klasickom PC za cca 2 hodiny (nemám SSD). Pred samotnou inštaláciou je dobré si overiť či počítač spĺňa systémové požiadavky, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Po stiahnutí Windovs 10 zo stránky Microsoftu - download Windovs 10 začala príprava na inštaláciu po krokoch ako je znázornené na obrázkoch hore. Na konci prípravy je potrebné zvoliť, či chceme: inštalovať Windovs 10 + zachovať osobné súbory a aplikácie alebo určiť položky, ktoré sa majú zachovať. 

Samotná inštalácia Windovs 10 prebehla s viacerými auto reštartmi bez akýchkoľvek problémov. Malý problém bol po inštalácii so scanerom Epson Perfection V370 - bolo potrebné preinštalovať ovládač. Ostatné periférie sa chytili na prvýkrát.


Home > Návody > Inštalácia Windovs 10