... rôzne návody ...

Pred importom bankových výpisov do účtovného programu je potrebné exportované bankové výpisy z internet bankingu rozbaliť v prednastavenej zložke PC aby mohol import jednotlivých položiek do účtovného programu prebehnúť korektne.

V tomto prípade je to bankový výpis vo formáte ABO

alebo vo formáte clearing

V agende banka načítame bankový výpis

v sprievodcovi importom bankových výpisov zadáme automatickú likvidáciu

vyberieme súbory, ktoré chceme importovať do agendy banka buď vo formáte ABO alebo clearing

a naimportujeme zvolený bankový výpis

Výsledkom importu bankového výpisu do agendy banka je automatická likvidácia pohľadávok a záväzkov párovaním podľa variabilných symbolov

Home > Návody > Import výpisov do účtovníctva