... blogujeme ...

21.4.2015 8:00:00  VRP finančnej správy SR


jednotlivo po položkách a hromadne importom XML súboru

Do aplikácie VRP sa dajú pridávať položky tovarov a služieb:

1. Jednotlivo - priamym zadávaním položiek tovaru alebo služieb v aplikácii VRP
2. Importom - vytvorených viacpoložkových súborov vo formátoch "csv" alebo "xml" 

Priame pridanie tovarov a služieb je podrobne opísané v používateľskej príručke VRP v časti:
Pridanie nového tovaru / služby
Podrobný návod na vytvorenie viacpoložkových súborov csv pomocou MS Notepad alebo
MS Excel v časti:
Vytvorenie súboru pre import - formát CSV a xml súborov pomocou MS Notepad v časti:
Vytvorenie súboru pre import - formát XML 

V tomto príspevku a prezentácii sú uvedené obidve možnosti - ako jednotlivé pridanie tovarov a služieb, tak aj vyhotovenie viacpoložkového xml súboru a jeho import do aplikácie VRP.

Jednotlivo   Importom

vzorový xml súbor na stiahnutie


 

comments powered by Disqus
Home > Blog