... blogujeme ...

Pridanie položiek tovaru/služieb do VRP

21.4.2015 8:00:00  VRP finančnej správy SR


jednotlivo po položkách a hromadne importom XML súboru

Do aplikácie VRP sa dajú pridávať položky tovarov a služieb:

1. Jednotlivo - priamym zadávaním položiek tovaru alebo služieb v aplikácii VRP
2. Importom - vytvorených viacpoložkových súborov vo formátoch "csv" alebo "xml" 

Priame pridanie tovarov a služieb je podrobne opísané v používateľskej príručke VRP v časti:
Pridanie nového tovaru / služby
Podrobný návod na vytvorenie viacpoložkových súborov csv pomocou MS Notepad alebo
MS Excel v časti:
Vytvorenie súboru pre import - formát CSV a xml súborov pomocou MS Notepad v časti:
Vytvorenie súboru pre import - formát XML 

V tomto príspevku a prezentácii sú uvedené obidve možnosti - ako jednotlivé pridanie tovarov a služieb, tak aj vyhotovenie viacpoložkového xml súboru a jeho import do aplikácie VRP.

Jednotlivo   Importom

vzorový xml súbor na stiahnutie


 

Úplné a aktuálne znenie daňových zákonov

13.3.2015 8:55:00  Daňové zákony


Aktuálne daňové zákony

zverejnila finančná správa

na svojom portáli 12.03.2015 a pokladám to za veľmi dobrý počin, ku ktorému niet čo dodať (snáď len to, že to mali zvereniť už dávno). 

Úplné znenie zákonov o: 
DPH, dani z príjmu, správe daní 

 

ERP, DzMV, účtovníctve

 

obmedz. platieb v hotovosti, správnych poplatkoch, miest. daniach a miestnych poplatkoch


2.1.2014 8:52:00  ES Pohoda, VRP finančnej správy SR
Home > Blog